Ανακοίνωση Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Κίνημα Αλλαγής

Η Κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση τροπολογία – προσθήκη σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις «πρακτικές μεταστροφής». Τις πράξεις δηλαδή, που αποσκοπούν να μεταβάλουν ή να καταστείλουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου. Ενώ ως προς τους ορισμούς που περιέχει η διάταξη είναι ορθή, αμέσως μετά, ουσιαστικά επιτρέπει και νομιμοποιεί τις πρακτικές αυτές, περιορίζοντας τη μη εφαρμογή τους μόνον σε άτομα ανήλικα ή ενήλικα υπό δικαστική απαγόρευση. Θεωρώντας ότι μόνον τα άτομα αυτά είναι «ευάλωτα», θεώρηση όμως που είναι αυθαίρετη, αντιεπιστημονική και επικίνδυνη. Απαιτώντας δε  απλώς «ρητή συναίνεση»,  αγνοεί την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Και κυρίως η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ +, της Επιτροπής που συστήθηκε από τον Πρωθυπουργό και  του παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2021. Η ´Έκθεση χαρακτηρίζει τις θεραπείες μεταστροφής ψευδοεπιστημονικές και με αναλυτική τεκμηρίωση προτείνει  στην Κυβέρνηση τη νομοθετική απαγόρευση των θεραπειών αυτών, όποια μορφή κι αν έχουν, αυτή μάλιστα η απαγόρευση να προστεθεί στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Η απολυτότητά της δε είναι σαφής,  αφού δεν έχει σημασία αν οι παρεμβάσεις αυτές είναι εκούσιες ή ακούσιες. Ιατρικοί Οργανισμοί αναφέρονται στη ψυχική και σωματική επικινδυνότητα τέτοιων πρακτικών, σχετική ´Έκθεση του ΟΗΕ τις θεωρεί βασανιστήρια, το Ευρωκοινοβούλιο προτρέπει σε πλήρη απαγόρευση απο τα κράτη – μέλη. 

Εμείς  πιστεύουμε στην ξεχωριστή αξία και τον συνειδητό αυτοπροσδιορισμό  κάθε ατόμου σε όλα τα επίπεδα και καλούμε την Κυβέρνηση να νομοθετήσει επί του θέματος  με βάση την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ + , να λάβει υπόψιν τις σύγχρονες πραγματικά φιλελεύθερες  αντιλήψεις για τον άνθρωπο και να μην γυρίζουμε σε εποχές και αντιλήψεις του παρελθόντος. 

Τέλος, θα ήταν απόλυτα χρήσιμο να φέρει η Κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που πραγματεύεται επί της ουσίας, να ληφθούν ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες και να σταματήσουν οι «ισορροπίες» και οι προφάσεις.


Πηγή

Leave a Reply