Η κυβέρνηση τελικά έχει σχέδιο για την συμφωνία…….