«Η Κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα στις στοιχειώδεις ενωσιακές περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, συνεχίζοντας την απαξίωση του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου»

Kοινή δήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη, Βουλευτή Ανατολικής Αττικής & υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και Παναγιώτη Δημόπουλου, Γραμματέα Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου ήρθε να προστεθεί με την αποστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτιολογημένης γνώμης προς την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την Οδηγία-πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). Μια Στρατηγική, που αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της Ε.Ε., ώστε να διασφαλίζεται παράλληλα η βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/56 κάθε κράτος-μέλος όφειλε να επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τα σχετικά προγράμματα μέχρι 31 Μαρτίου 2022, κάτι που μέχρι τώρα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κάνει, παρά τη λήψη προειδοποιητικής επιστολής τον Φεβρουάριο του 2023 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει με άμεση παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τόσο στην περίπτωση της Οδηγίας 2007/60 για την επικαιροποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνου Πλημμύρας, όσο και στην περίπτωση της Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει επιλέξει τον ρόλο του συστηματικού παραβάτη της ενωσιακής νομοθεσίας, παραπέμποντας τη συμμόρφωση προς αυτήν στις ελληνικές καλένδες.

Καλούμε επιτέλους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να σεβαστεί το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο και να εκπληρώσει τις δεσμευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο.

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, αν δεν υπάρχει η κυβερνητική πολιτική βούληση ώστε να είμαστε πρωτοπόροι, ας είμαστε τουλάχιστον συνεπείς με τις αυτονόητες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, που αφορούν στη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων και των πόρων τους.

Δεν είναι μόνο ζήτημα ουσίας, αλλά και θέμα στοιχειώδους αξιοπρέπειας.


Πηγή

Leave a Reply