ΚΙΝΗΜΑ: Το Δίκτυο Γυναικών για τους αποκλεισμούς παιδιών από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

“Υψηλή ανεργία, οικονομική ένδεια, μισθοί πείνας, υπερφορολόγηση είναι μερικά από τα τεράστια θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια. Παράλληλα, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση είναι πρόκληση και απαίτηση για επιβίωση και η Πολιτεία έχει ευθύνη, τουλάχιστον, να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ισότιμη και ομαλή συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή” τονίζει σε ανακοίνωσή του για τους αποκλεισμούς παιδιών από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το Δίκτυο Γυναικών.

“Φέτος, για άλλη μια φορά χιλιάδες νέα ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε αδιέξοδο, μετά τον αποκλεισμό 40.751 παιδιών από τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα “Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής” του ΕΣΠΑ.

Ο αριθμός αυτός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος αν προσθέσουμε και τα παιδιά των οικογενειών που δεν κατέθεσαν αίτηση γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στα παιδιά που αποκλείστηκαν, μπορεί να περιλαμβάνονται παιδιά διαζευγμένων, ζευγαριών σε διάσταση ή ανύπαντρων μητέρων, μπορεί να περιλαμβάνονται παιδιά 3τεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Εν μέσω κρίσης, οι οικογένειες που αποκλείστηκαν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό δίλημμα.

Να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό τους ελλειμματικό προϋπολογισμό, επιλέγοντας να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ή και πάλι οι μητέρες να θυσιασθούν στο βωμό της οικογένειας, εγκαταλείποντας προσωπική και οικογενειακή ζωή, έστω και προσωρινά, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι αιτήσεις για εισαγωγή παιδιών σε δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς συνεχώς αυξάνονται, λόγω της αδυναμίας των  οικογενειών να αναλάβουν τα έξοδα των τροφείων και της αύξησης της απασχόλησης των γυναικών.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΕΤΑΑ

  • Το 2017 κατατέθηκαν 147.773 αιτήσεις παιδιών και σημειώθηκε αύξηση 11,23% σε σχέση με το 2016
  • Από το σύνολο των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις ένταξης πληρούσαν 132.982 παιδιά.
  • Παρόλα αυτά μόλις 92.231 παιδιά εξασφάλισαν  το voucher, με το οποίο οι γονείς χρειάζεται να απευθυνθούν στις δομές για να εγγράψουν τα παιδιά τους, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα
  • Αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού και των διαθέσιμων θέσεων, 40.751 παιδιά που πληρούσαν τις προυποθέσεις και τα κριτήρια του προγράμματος (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, ανεργία). Ο αριθμός των παιδιών που απακλείστηκε το 2015 ήταν 36.769.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών θεωρεί ζητήματα πρώτης προτεραιότητας και δικαιοσύνης, τη λήψη μέτρων  για την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στο δικαίωμα της απασχόλησης και για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και συγεκριμένα :

  • Την άμεση δημιουργία νέων δημόσιων κοινωνικών δομών για την προστασία της μητρότητας – πατρότητας, που θα εστιάζουν στην ποιότητα και θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δικαιούχων, με δίκαια κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μην γίνονται πλέον αποκλεισμοί.
  • Την αύξηση κρατικής χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθμών.
  • Την ποιοτική αναβάθμιση των κοινωνικών δομών στήριξης της μητρότητας – πατρότητας και την ενίσχυσή τους με το κατάλληλο σε αριθμό και εξειδίκευση επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καλύπτονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και να λειτουργούν και ως δομές πρόληψης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
  • Τη λειτουργία των παιδικών σταθμών σε δύο βάρδιες ώστε να καλύπτεται και το ωράριο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
  • Η Κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις της για την ίδρυση 18.000 νέων βρεφονηπιακών σταθμών το 2019, να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη στελέχωση, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος υλοποίησής τους.

Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών ζητά οι κοινωνικές δομές προστασίας της μητρότητας και πατρότητας να λειτουργούν ως κίνητρο για την ισότιμη συμμετοχή των φύλων στην απασχόληση, να μην εντείνουν τους αποκλεισμούς στην αγορά της εργασίας, να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες σε όλες τις δικαιούμενες οικογένειες , με βάση δίκαια και ισότιμα κοινωνικά κριτήρια.”