Άμα σε «κράζει» και η «Αυγή» …… Πλήρης κατάρρευση!