Βουλευτές της ΔΗΣΥ ζητούν θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού

Τροπολογία που προβλέπει, την θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού φυσικών και νομικών προσώπων, την άρση εμποδίων εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού και την ένταξη σε αυτόν περισσοτέρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, κατέθεσαν 18 βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Ειδικότερα, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προτείνουν μεταξύ άλλων:

-Την δυνατότητα καθιέρωσης ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, προκειμένου να διενεργούνται απρόσκοπτα πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων.

-Στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό να συμπεριληφθούν, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς πιστωτές, προμηθευτές, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία καθώς και όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών και πριν την 1η Ιουλίου 2016.

-Nα δοθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό όσες επιχειρήσεις προχώρησαν από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, είναι εγγεγραμμένες ακόμα στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους και να αρθεί ο αποκλεισμός που προέβλεπε το νομοσχέδιο για οφειλέτες, όταν αυτοί οφείλουν πάνω από το 85% των υποχρεώσεών του σε έναν και μόνο πιστωτή.

Τέλος, για την ένταξη μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό να χρειάζεται μία κερδοφόρα χρήση (λειτουργικά κέρδη) τα τελευταία 5 χρόνια και λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εξέλιξης του κύκλου εργασιών σε περίπτωση που η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν παρουσιάζουν κερδοφορία.