Αποκαλύπτεται ότι το δήθεν επιτελικό κράτος λειτουργεί με άτυπες διαδικασίες, που εξυπηρετούν συμφέροντα, σε κρίσιμα για το περιβάλλον ζητήματα

Κοινή ανακοίνωση Μανώλη Χριστοδουλάκη, Βουλευτή Αν. Αττικής – Υπεύθυνου Κ.Τ.Ε.  Περιβάλλοντος και Παναγιώτη Δημόπουλου, Γραμματέα Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής

Οι δημόσιες καταγγελίες και ανακοινώσεις, σχετικά με την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στην περιοχή του Έβρου, φέρνουν στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη λειτουργία των θεσμών της χώρας σχετικά με το θέμα αυτό.

Μετά την αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων, ο Υπουργός ΠΕΝ προπαγανδίζει ότι αντιδρά άμεσα και  σταματά για έναν χρόνο την υλοποίηση του έργου των αιολικών πάρκων, συνδέοντας το με τις καμένες εκτάσεις στην περιοχή.Όλα για την επικοινωνία. Στην πράξη, όμως, η απόφαση για αιολικά πάρκα σε μια περιοχή Natura παραμένει και θα εφαρμοστεί με χρονοκαθυστέρηση.

 Μια απόφαση που λήφθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με περίεργες και πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Αντί  για έγγραφη υπηρεσιακή γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, η απόφαση θετικής γνωμοδότησης ελήφθη με απλή προφορική συναίνεση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εστάλη για τη συμπλήρωση των σχετικών πρακτικών του ΠΕΣΠΑ.

Ενώ ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μέσω της αρμόδιας μονάδας παρακολούθησης των επιπτώσεων των έργων στις περιοχές Natura, είχε εισηγηθεί αρνητικά και η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ δεν είχε γνωμοδοτήσει υπηρεσιακά, θεωρήθηκε ότι  ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου ήταν αρκετός ώστε να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΝ και να εγκριθούν δύο έργα με αμφίβολες συνέπειες στη βιοποικιλότητα της περιοχής στη Δαδιά.

Μετά μάλιστα την καταστροφική πυρκαγιά, το Υπουργείο δεν έβγαλε άμεση απόφαση παύσης οποιουδήποτε έργου στην περιοχή της Δαδιάς, όπως είχε συμβεί αντίστοιχα για την Εύβοια, δύο χρόνια πριν.

Ούτε βέβαια εφαρμόστηκε η νομοθεσία για την επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων των έργων στην περιοχή, με δεδομένη την εκτεταμένη αλλαγή της κατάστασης του περιβάλλοντος που εξετάστηκε κατά την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται και από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Αποκαλύπτεται για μια ακόμα φορά, ότι το δήθεν επιτελικό κράτος λειτουργεί με άτυπες διαδικασίες, που εξυπηρετούν συμφέροντα, παραβιάζοντας τις θεσμοθετημένες νόμιμες διαδικασίες, και μάλιστα σε κρίσιμα για το περιβάλλον ζητήματα στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Ενώ ταυτόχρονα εγείρονται και σοβαρά ερωτήματα για την γενικότερη κυβερνητική στάση:

 -Τι συμβαίνει με άλλα έργα και δραστηριότητες στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες;

-Είναι έγκυρες οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αφού οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί καθολικά και σε ορισμένες περιπτώσεις οριστικά;

Για το θέμα κατέθεσε την υπ. αριθμ. 186/27-09-2023 επίκαιρη ερώτηση ο υπεύθυνος βουλευτής του Κοινοβουλευτικού Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, με την οποία ζητά από το Yπουργείο να προβεί σε αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να απαιτείται υποχρεωτικά η σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ ως προς την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης  αιολικών πάρκων και σταθμών αλλά και άλλων παρεμβάσεων σε περιοχές Natura, όπως άλλωστε προβλέπει και η ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΕ. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν την τηρεί κατ΄ εξακολούθηση, με κίνδυνο την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.


Πηγή

Leave a Reply