Διαφωνία διαζευγμένων γονέων για εμβολιασμό του τέκνου τους

Άρση διαφωνίας διαζευγμένων γονέων ως προς παιδικό εμβολιασμό του ανηλίκου τέκνου τους

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5.763/2022

 

Απόσπασμα

Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών, με την υπό κρίση αίτησή του, κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου και του αιτήματός της, εκθέτει ότι συνήψε σύμφωνο συμβίωσης με την καθ’ ης η αίτηση δυνάμει της υπ’ αριθ. 7463/2017 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών .. Ότι κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους απέκτησαν έναν ανήλικο υιό, τον ., ηλικίας 5 ετών. Ότι το σύμφωνο συμβίωσής τους λύθηκε με την υπ’ αριθ. ./2020 συμβολαιογραφική πράξη λύσης συμφώνου συμβίωσης της συμβολαιογράφου Αθηνών ., παράλληλα δε με την από 9-12-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε μεταξύ τους, οι ίδιοι συμφώνησαν ότι η άσκηση της επιμέλειας του υιού τους θα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα του και κατά τα λοιπά η γονική του μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς του από κοινού.

Ότι έχει ανακύψει διαφωνία μεταξύ τους σχετικά με τον εμβολιασμό του ανηλίκου τέκνου τους με τα εμβόλια που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού των παιδιών, καθόσον η καθ’ ης η αίτηση δεν επιθυμεί τον εμβολιασμό του υιού τους για τους δικούς της προσωπικούς λόγους. Ότι ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για την εγγραφή του τέκνου τους στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και ιατρικά επιβεβλημένος για την προστασία της υγείας του.

Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να αρθεί η διαφωνία του ιδίου και της καθ’ ης και να υποχρεωθεί η τελευταία να μεριμνήσει για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού του ανηλίκου τέκνου τους με τα προβλεπόμενα εμβόλια και να απειληθεί χρηματική ποινή ύψους 1000,00 ευρώ σε βάρος της καθ’ ης για κάθε παράβαση της παρούσας.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1518 ΑΚ (όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1, 8, 6, 7 παρ. 2 και 10 του ν. 4800/2021, αντίστοιχα), 11 παρ. 1 και 2 του ν. 4356/2015, 732, 176, 191 παρ. 2 και 946 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ προσωρινά την καθης η αίτηση, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας αποκλειστικά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, να μεριμνήσει και να προβεί εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που κατατείνουν στην πραγματοποίηση του εμβολιασμού του ανηλίκου τέκνου της με τα εμβόλια, που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού των παιδιών του έτους 2022, ήτοι τα εμβόλια της: 1) Ηπατίτιδας Β, 2) Διφθερίτιδας – Τετάνου – Κοκκύτη (DTap), 3) Πολυομυελίτιδας IPV, 4) Αιμοφίλου ινφλουένζας τύπου b (Hib), 5) Πνευμονιόκοκκου συζευγμένου (PCV) και πολυσακχαριδικού (PPSV23) (το δεύτερο σε άτομα αυξημένου κινδύνου), 6) Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C συζευγμένου (MCC) και οροομάδων Α,C,W135,Y συζευγμένου (MenACWC) και B πρωτεϊνικού (Menb-4c) (τα δύο τελευταία σε άτομα αυξημένου κινδύνου), 7) Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (ΜΜR), 8) ανεμευλογιάς (VAR), 9) Ηπατίτιδας Α (HepA), 10) Γρίπης και 11) Ρότα – ιού, σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Δημόσια Δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της καθης η αίτηση χρηματική ποινή εξακοσίων (600,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ανωτέρω διάταξης της παρούσας

 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο dsanet.gr

 

Σχετικά: Συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης https://www.odigostoupoliti.eu


Πηγή

Leave a Reply