ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Πρόσληψη πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Πρόσληψη πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Ε/2021
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δεκαπέντε (15) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Ε/2021

 

 


Πηγή

Leave a Reply