Το Ευρωδικαστήριο απέρριψε αίτημα αποζημίωσης για το ελληνικό «κούρεμα»

Geert Vanden Wijngaert

Απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αίτημα ορισμένων κατόχων ελληνικών ομολόγων να αποζημιωθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το «κούρεμα» που υπέστησαν το 2012.
Οι ομολογιούχοι επέρριπταν ευθύνες στην ΕΚΤ διότι όταν το ελληνικό Δημόσιο ζήτησε την γνωμοδότησή της για το νομοσχέδιο που δρομολόγησε την απομείωση του χρέους η Φρανκφούρτη δεν διατύπωσε ενστάσεις.
Ο νόμος προέβλεπε ότι εφόσον επαρκής πλειοψηφία επενδυτών συναινούσε εθελοντικά στο «κούρεμα», οι υπόλοιποι ομολογιούχοι θα ήταν εξίσου υποχρεωμένοι να δεχτούν την απομείωση παρά την διαφωνία τους.
Το Δικαστήριο έκρινε πως το «κούρεμα» δεν παραβίασε συμβατικές υποχρεώσεις, υπερασπιζόμενο το δικαίωμα της Ελλάδας να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, προσθέτοντας πως η γνωμοδότηση της Ευρωτράπεζας δεν αφορούσε τα συμβατικά δικαιώματα των δανειστών.
Αποφάσισε επίσης ότι η επέκταση του «κουρέματος» σε όλους τους ομολογιούχους ευθυγραμμίζεται με το δημόσιο συμφέρον και την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης.
«Υπό αυτές τις συνθήκες, εν τη απουσία οποιουδήποτε στοιχείου που καταδεικνύει πως η ΕΚΤ διέπραξε επαρκώς σοβαρή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα για αποζημίωση», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στο Λουξεμβούργο.


Πηγή