Πρόγραμμα σταθερότητας: Υψηλά πλεονάσματα και περικοπές σε Υγεία-Παιδεία

Τετραετές πρόγραμμα σταθερότητας κατέθεσε προς έγκριση στους θεσμούς η κυβέρνηση.
Το πρόγραμμα προβλέπει υπερπλεονάσματα 5,5 δισ. ευρώ έως το 2022. Προτείνει να διατεθούν 1,7 δισ. ευρώ για τη μείωση της φορολογίας σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα προτείνει περαιτέρω μείωση των κονδυλίων για την Υγεία κατά 950 εκατ. ευρώ και για την Παιδεία κατά 750 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα σήμερα το Euro Working Group έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ αλλά και την πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων που οφείλει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.


Πηγή