ΕΚΤ: Η Ελλάδα μείωσε τα κόκκινα δάνεια αλλά παραμένει ουραγός στην ευρωζώνη

AP Photo/Michael Probst

Τα «κόκκινα» δάνεια που βαραίνουν τις ελληνικές τράπεζες μειώθηκαν το 2018 όμως το ποσοστό τους παραμένει μακράν το υψηλότερο στην ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην χώρα μας είχαν μειωθεί κατά 3,2 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όμως εξακολουθούσαν να αντιστοιχούν στο 43,4% όλων των πιστώσεων.
Πρόκειται για υπερδεκαπλάσιο μέγεθος σε σχέση με τον μέσο όρο της νομισματικής ένωσης, όπου τα «κόκκινα» δάνεια αναλογούν στο 4,2% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Σε απόλυτους αριθμούς η ΕΚΤ υπολογίζει πως τα δάνεια με μεγάλη καθυστέρηση στην χώρα μας ανέρχονται σε 90 δισεκατομμύρια, περιλαμβανομένων των προκαταβολών.
Οι μοναδικές χώρες πέραν της Ελλάδας όπου το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων είναι διψήφιο είναι η Κύπρος (20,7%) και η Πορτογαλία (14,5%).
Η Κύπρος ωστόσο ήταν η χώρα που πέτυχε και την μεγαλύτερη μείωση σε βάθος 12μήνου, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2018 το μερίδιο των «κόκκινων» δανείων είχε περιοριστεί κατά 13,3 μονάδες.
Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες θεωρείται κρίσιμη για την ευρύτερη υγεία του τραπεζικού συστήματος και την δυνατότητα των ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν εκ νέου την πραγματική οικονομία.
Στο τραπέζι υπάρχουν δύο προτάσεις για την ταχεία μείωση των κόκκινων δανείων. Η πρώτη, που εκπονήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπει προβλέπει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παράλληλη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων, σε κάποιον βαθμό τουλάχιστον.
Παράλληλα υπάρχει και το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για όχημα ειδικού σκοπού που ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως «κακή τράπεζα».


Πηγή