Έρευνα ΓΣΕΕ:Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα (pdf)

shutterstock.com

Δυσαρεστημένη εμφανίζεται η πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με την παρούσα απασχόλησή της και την αμοιβή της, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ALCO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα από 1-8 Μαρτίου του 2019.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάστηκε σήμερα 13/03 στην Καλαμάτα, οι εργαζόμενοι βαθμολογούν πολύ χαμηλά (3,4) με άριστα το 5, την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων με βάση την αμοιβή τους.
Την ίδια ώρα, εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την προοπτική βελτίωσης του μισθού τους, καθώς βαθμολογούν με 3,5 με άριστα το 5, το ενδεχόμενο να αυξηθεί η αμοιβή τους.
Αντιθέτως, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μεγαλώνει και ο χρόνος αλλά και η ένταση της εργασίας τους.
Μάλιστα, εργάζονται διπλάσιες ώρες στην κύρια αμοιβόμενη εργασία τους, από τους συναδέλφους τους στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι απασχολούνται συνήθως 43 ώρες την εβδομάδα όταν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται 23 ώρες.
Παράλληλα, βλέπουν να μην υπάρχει ισορροπία ως προς τον ελεύθερο χρόνο τους και τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, ενώ τους απασχολεί η δουλειά τους ακόμη κι όταν δεν εργάζονται.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών οι εργαζόμενοι στη χώρα μας ανησυχούσαν για τη δουλειά τους όταν δεν βρίσκονταν σε αυτή σε ποσοστό 23% όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργαζόμενοι ανησυχούν σε ποσοστό μόλις 14%.
Αρνητική πρωτιά κατέχει η χώρας μας ως προς την ποιότητα της εργασίας ανάμεσα σε 39 χώρες όπως η Πολωνία, η Τουρκία και η Χιλή καθώς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι οι πιο ανασφαλής ως προς την αγορά εργασίας.
Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση με βάση και τις διαθέσιμες έρευνες διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, ως προς τις διαστάσεις και τους δείκτες που συνθέτουν την έννοια της ποιότητας της εργασίας.
Εξάλλου, οι ερωτηθέντες (ιδιωτικοί υπάλληλοι) δεν είναι ικανοποιημένοι ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται, ενώ το επίπεδο της εργασίας τους δεν σχετίζεται με τις σπουδές και τα προσόντα τους.
Μάλιστα, αν γίνει σύγκριση με το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα προσόντα, το φύλο και την ηλικία η κατάσταση επιδεινώνεται.
Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας θεωρούν ότι για να υπάρξει ποιότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
Θεωρούν επίσης απαραίτητο να υπάρχει ειδική μέριμνα για την συνεχή επιμόρφωση και την κατάρτισή τους και κατ΄ επέκταση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.


Πηγή