Έκτακτη ενίσχυση 5.000 ευρώ για τους σεισμόπληκτους της Ζακύνθου στη Βουλή

Η τροπολογία αναλυτικά
Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που διέμεναν ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική, ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο και χαρακτηρίστηκαν προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με αυτή, η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά ακίνητο συν 1.000 ευρώ ανά χώρο βοηθητικής χρήσης (αποθήκες κ.α) και το συνολικό ύψος της δαπάνης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται αθροιστικά όταν τα πληγέντα ακίνητα και οι βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιούνται από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν ανεγερθεί εντός του ίδιου οικοπέδου ή γηπέδου, ενώ το ποσό των 1.000 ευρώ χορηγείται για βοηθητικούς χώρους εφόσον στο ίδιο οικόπεδο ή γήπεδο δεν υπάρχει κτίριο κατοικίας του ίδιου δικαιούχου.
Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή εισφορά και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τις εφορίες, τους ΟΤΑ, τις τράπεζες και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης παροχής κοινωνικού η προνοιακού χαρακτήρα.
Όλες οι λεπτομέρειες για την κατηγορία των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής της χορηγούμενης ενίσχυσης, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο εισάγεται αυτή την ώρα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και εκτός απροόπτου θα ψηφιστεί σήμερα.


Πηγή