Άνοιξε η εφαρμογή του Taxis για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Shutterstock.com

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για χρήση 2018.
Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης λήγει στις 30 Ιουνίου, εκτός εάν δοθεί παράταση.
Σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση η δήλωση προκύψει χρεωστική, η αποπληρωμή γίνεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.
Με τα σημερινά δεδομένα η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι της 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου.
Στην φετινή δήλωση θα υπάρχει επίσης δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής για συζύγους, που θα οδηγούν σε διαφορετικά εκκαθαριστικά σημειώματα.


Πηγή