Σήμερα η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος

Σήμερα θα γίνει η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από τις εγκεκριμένες αιτήσεις της τελευταίας φάσης από 17 έως 21 Ιανουαρίου.
Οι αιτήσεις εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του κοινωνικού μερίσματος ΕΔΩ με ένδειξη κατάστασης: "Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση".
Οι δικαιούχοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο της πίστωσης.


Πηγή