Ναυάγησε ο διαγωνισμός για την πώληση 4 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

ΑΠΕ

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Μόνο ο όμιλος Μυτιληναίου κατέθεσε προσφορά για μια από τις τέσσερις και αυτή υποπολλαπλάσια.
Αποτέλεσμα, η ΔΕΗ να ζητεί νέα βελτιωμένη προσφορά, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι λόγο έλλειψης ανταγωνισμού, το τίμημα το πολύ να ανέβει έως 10%.
Πλέον μετά από την αποτυχία του σχεδίου η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τον διαγωνισμό.


Πηγή