Ιδρύεται ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα φροντίζει τους κοινοτικούς μετανάστες

Shutterstock.com

Σε προκαταρκτική συμφωνία κατέληξαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για την ίδρυση ευρωπαϊκής υπηρεσίας εργασίας (ELA).
Η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κοινοτικών μεταναστών που μετακινούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη για επαγγελματικούς λόγους, σύμφωνα με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η υπηρεσία θα φροντίζει για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και για κοινούς ελέγχους, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, απάτης και κατάχρησης των ασφαλιστικών ή προνοιακών παροχών.
Η Κομισιόν εκτιμά πως περίπου 17 εκατομμύρια ευρωπαίοι κατοικούν ή εργάζονται σε κάποιο κράτος μέλος που δεν είναι η πατρίδα τους. Εξ αυτών τα 12,4 εκατομμύρια είναι σε ηλικία εργασίας.
Η δημιουργία της ELA είναι εν πολλοίς προϊόν της διετούς σύγκρουσης ανάμεσα σε πλούσια δυτικοευρωπαϊκά και φτωχότερα ανατολικά κράτη όσον αφορά τα δικαιώματα εργαζόμενων που μετακινούνται για μικρά χρονικά διαστήματα.
Η Γαλλία είχε παλέψει ιδιαίτερα εναντίον της πρακτικής ανατολικοευρωπαϊκών εταιρειών να στέλνουν χαμηλόμισθους υπαλλήλους για δύο χρόνια σε θέσεις στην δυτική Ευρώπη, όπου οι μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι – το αποκαλούμενο «posting».
Το Παρίσι υποστήριζε πως κατ’ αυτόν τον τρόπο πλήττεται το γαλλικό εργατικό δυναμικό λόγω αθέμιτου φθηνού ανταγωνισμού.
Η συμφωνία για την δημιουργία του ELA θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων και στην συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής.


Πηγή