ΔΗΣΥ: Πρόταση νόμου για κατάργηση της ψηφισμένης μείωσης του αφορολόγητου

Πρόταση νόμου για την κατάργηση του ψηφισμένου μέτρου της περαιτέρω μείωσης του αφορολόγητου ορίου από 1/1/2020, κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη στη Βουλή, προκειμένου όπως επισημαίνει το «ημίμετρο» της αύξησης του κατώτατου μισθού να μην εξανεμιστεί με την εφαρμογή του μέτρου για το αφορολόγητο.
Η Δημοκρατική Συμπαράταξη επισημαίνει ότι σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση, δημιουργούνται εμπόδια στην επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προτείνοντας μέτρα για την αποκλιμάκωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών βαρών.
Εκτός από την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, η ΔΗ.ΣΥ, προτείνει επίσης:
– αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά του θεσμού της επέκτασης, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και του συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά το 2012 στις τριετίες
– 5ετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών μέσω πλήρους απαλλαγής για 3 έτη από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα 2 έτη
– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης νόμου:
Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ:
«Κατάργηση της ψηφισμένης (ν.4472/17) μείωσης του Αφορολόγητου, αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων και προσδιορισμός κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»
Αιτιολογική έκθεση
Το ημίμετρο της αύξησης του κατώτατου μισθού εξανεμίζεται από την αυξημένη φορολογία, ιδιαίτερα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε όλοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν έκπτωση φόρου 650 ευρώ το χρόνο, ήτοι 54 ευρώ το μήνα, λόγω της Κυβερνητικής απόφασης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για μείωση του αφορολόγητου ορίου που ψηφίστηκε με το ν.4472/17. Επιπλέον η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση εμποδίζει την επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει από την 13η Νοεμβρίου 2018 πρόταση νόμου που εκτός των άλλων προβλέπει την αποκλιμάκωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών βαρών.
Με την πρόταση νόμου αυτή προτείνουμε ορισμένα επείγοντα μέτρα για την οικονομική ανάκαμψη, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Για να αποτραπεί οριστικά η δυσμενέστατη εξέλιξη της περαιτέρω μείωσης του αφορολόγητου εις βάρος των πλέον αδύναμων εισοδηματικά εργαζόμενων και συνταξιούχων.
• Για να επανέλθει η αρμοδιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στους κοινωνικούς εταίρους μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
• Για τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας στις 3ετίες και μετά το 2012 με την κατάργηση της διάταξης του άρθρου πρώτου, υποπαραγράφου ΙΑ 11, περ.3στ του ν.4093/2012 (Α΄ 222).
• Για να ενισχυθούν οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική του επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα με 5ετές πρόγραμμα στήριξης, με 3ετή πλήρη απαλλαγή από φόρους και εισφορές και απαλλαγή του 50% των αναλογούντων ποσών για τα επόμενα δύο έτη.
• Για την ενίσχυση της εργασίας και τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης επιπλέον μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που θα προσλάβουν επιπλέον εργαζόμενους.
Ειδικότερα προτείνουμε κατ’ άρθρον:
Άρθρο 1
Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του ν.4472/2017 για να μη μειωθεί περαιτέρω η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) με στόχο τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής, να μειώνεται ο φόρος κατά 650 ευρώ, ήτοι: κατά 1.900 έναντι 1.250 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, κατά 1.950 έναντι 1.300 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, κατά 2.000 έναντι 1.350 ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και κατά 2.100 χίλια τετρακόσια πενήντα έναντι 1.450 ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Άρθρο 2
Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά του θεσμού της επέκτασης, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και του συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά το 2012 στις τριετίες.
Η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου της χώρας, προβλέπεται από το άρθρο 103 του ν.4172/2013 με απόφαση που ορίζει ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Υπουργό Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Όμως η νομοθετική αυτή ρύθμιση του 2013 αφορούσε ουσιαστικά χρονικό διάστημα που ήδη έχει παρέλθει (2 χρόνια) χωρίς η κυβέρνηση, όπως όφειλε, να εφαρμόσει την διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
Προτείνουμε τις παρακάτω διατάξεις προκειμένου:
1. Ο μηχανισμός προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με κυβερνητική απόφαση να εφαρμοστεί άπαξ, όπως εφαρμόστηκε προσφάτως.
2. Μετά την πρώτη αυτή εφαρμογή, της διαδικασίας καθορισμού του βασικού μισθού και ημερομισθίου, με βάση το άρθρο 103 του ν.4172/2013, η αρμοδιότητα επανέρχεται στους Κοινωνικούς Εταίρους που μέσω των διαπραγματεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του ν.1876/1990.
3. Να προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισμό του μισθού και ημερομισθίου, με βάση τις τριετίες, με την κατάργηση της υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ια, άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222).
4. Να καταργηθεί η διάταξη του 4093/2012 που προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής της ΕΓΣΣΕ περιορίζεται σε μη μισθολογικούς όρους.
5. Να αποκατασταθεί ο θεσμός της μετενέργειας ώστε να συνεχίζουν να ισχύουν για έξι μήνες οι κανονιστικοί όροι συλλογικών συμβάσεων που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται το διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων θα ισχύουν μέχρι να λυθεί ή να τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.
Άρθρο 3
Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη
Βασικό συστατικό στοιχείο ενός μίγματος πολιτικής, για τη μείωση της υψηλής ανεργίας νέων και της ανάσχεσης της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των νέων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηματικότητα αφού θεσπίζονται πλήρη απαλλαγή φορολογίας αλλά και μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία πρώτα έτη και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη που δηλαδή κατά το αρχικό και κρίσιμο διάστημα σταθεροποίησης μιας νέας επιχείρησης ή της δραστηριότητας ενός νέου επαγγελματία.
Άρθρο 4
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο
Μια σημαίνουσας βαρύτητας παρέμβαση στη μισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέση εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 50%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150 ευρώ.
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Γεννηματά Φώφη
Αρβανιτίδης Γιώργος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Ιλχάν Αχμέτ
Καρράς Γεώργιος Δημήτριος
Κεγκέρογλου Βασίλης
Κεφαλίδου Χαρά
Κουτσούκος Γιάννης
Κρεμαστινός Δημήτρης
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Λοβέρδος Ανδρέας
Μανιάτης Ιωάννης
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
Σκανδαλίδης Κώστας
Τζελέπης Μιχάλης
Χριστοφιλοπούλου Εύη
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ:
«Κατάργηση της ψηφισμένης (ν.4472/17) μείωσης του Αφορολόγητου, αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων και προσδιορισμός κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»
Άρθρο 1
Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του ν.4472/2017 για να μη μειωθεί περαιτέρω η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καταργούνται.
Άρθρο 2
Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά του θεσμού της επέκτασης, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και του συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά το 2012 στις τριετίες
1.Στο τέλος του άρθρου 103 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9.α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται άπαξ και με την ολοκλήρωση της μιας και μοναδικής εφαρμογής του καταργείται.
β. Με την εκκίνηση της διαδικασίας της μίας και μοναδικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της παρ.2 υποπαράγραφος ια6 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται .
γ. Με την ολοκλήρωση της μίας και μοναδικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ια του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
δ. Με την ολοκλήρωση της μίας και μοναδικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου η παρ. 1 του Άρθρου 8 του ν.1876/1990 (Α΄27) έχει ως εξής:
«Άρθρο 8 Δέσμευση
1.Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 (Α΄ 27) επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.
Ειδικότερα η επέκταση οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.»
3. Το άρθρο πέμπτο «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις» του μέρους α΄ του ν.4475/2017 (Α΄ 83) και οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 37 του ν.4024/2011 καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
Άρθρο 3
Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο:
«Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του. Για τα επόμενα δύο έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε 50% του αναλογούντος φόρου.»
2. Στο άρθρο 58 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, των οποίων οι μοναδικοί μέτοχοι υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του. Για τα επόμενα δύο έτη η ως άνω ορισθείσα απαλλαγή. Για τα επόμενα δύο έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε 50% του αναλογούντος φόρου.».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι ασκούνε ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα καθώς και οι μοναδικοί μέτοχοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45 του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν.4172/2013 (Α΄ 167)] για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, καταβάλλουν μόνο τις εισφορές του κλάδου υγείας και απαλλάσσονται πλήρως των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης ενώ για τα επόμενα δύο έτη απαλλάσσονται του 50% του συνόλου των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης.»
Άρθρο 4
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο
Ο τίτλος του άρθρου 22Α του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται σε «Δαπάνες Ανάπτυξης» και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η μισθολογική δαπάνη που αντιστοιχεί στις αμοιβές κάθε νέου επιπλέον εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση, σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων του προηγούμενου φορολογικού έτους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η προσαύξηση της έκπτωσης εξακολουθεί να ισχύει για τρία έτη από το τέλος του έτους πρόσληψης του κάθε εργαζόμενου.
Αν προκύψουν ζημιές μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22Α του ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν από το φορολογικό έτος που άρχισε την 1.1.2019.
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Γεννηματά Φώφη
Αρβανιτίδης Γιώργος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Ιλχάν Αχμέτ
Καρράς Γεώργιος Δημήτριος
Κεγκέρογλου Βασίλης
Κεφαλίδου Χαρά
Κουτσούκος Γιάννης
Κρεμαστινός Δημήτρης
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος Δημήτρης
Λοβέρδος Ανδρέας
Μανιάτης Ιωάννης
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
Σκανδαλίδης Κώστας
Τζελέπης Μιχάλης
Χριστοφιλοπούλου Εύη


Πηγή