Πολιτικές αντιδράσεις στην κατασκευή πυρηνικού σταθμού από την Άγκυρα

Το σημαντικό αυτό ψήφισμα, που συγκέντρωσε τεράστια πλειoψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ενδεικτικό της ευαισθησίας της Ευρώπης για την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια (Safety & Security).

Παράλληλα επιβεβαιώνει την κατεύθυνση στην πυξίδα των δικών μας συμφερόντων.

Το Ποτάμι έχει επισημάνει, εδώ και καιρό, την επικινδυνότητα του έργου αυτού και -για μια ακόμα φορά- διακηρύσσει ότι η σεισμογένεια της περιοχής Ακουγιού, όπως και οι ένοπλες συρράξεις στην Ν/Α Μεσόγειο πλησίον των προγραμματισμένων αντιδραστήρων στο Ακουγιού, καθώς και οι βίαιες και τρομοκρατικές ενέργειες στο εσωτερικό της Τουρκίας, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε πυρηνικά ατυχήματα (Safety) και ραδιολογικά «συμβάντα» (Security) με τραγικές ανθρωπιστικές συνέπειες στην πολύ ευρύτερη περιοχή.

Ακολουθεί η ερώτηση του ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μίλτου Κύρκου για το θέμα:

Στις 14 Απριλίου η Τουρκία ξεκίνησε στην περιοχή Ακουγιού, που βρίσκεται στα μικρασιατικά παράλια, την κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τέσσερις αντιδραστήρες του σταθμού αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2020. Πολλοί φορείς στην Τουρκία, αλλά και σε γειτονικές χώρες, έχουν επισημάνει ότι η κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, κυριολεκτικά πάνω από ενεργό σεισμογενές ρήγμα, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ανησυχεί για το ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα;

Η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, έχει εναρμονίσει τη νομοθεσία της με όλο το κεκτημένο για την πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, όπως είναι υποχρεωμένη να πράξει;

Τέλος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές, η χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να βασίζεται στην ικανότητα της κάθε χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Πληροί η Τουρκία αυτές τις προϋποθέσεις;