Η έλλειψη σχεδιασμού από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνεχίζεται

Παρά τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για τη στέγαση των αναγνωρισμένων προσφύγων, οι άνθρωποι αυτοί ωθούνται στο δρόμο και πίσω στα χέρια των διακινητών. Οι πόροι είναι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που το Υπουργείο δεν αξιοποιεί όπως προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα του συγκεκριμένου Ταμείου (παροχή επιδόματος στέγασης τόσο στους αιτούντες άσυλο, όσο και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες).

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ παρέχει στέγη στους αιτούντες άσυλο, διευκολύνοντας την κατάσταση μέχρι να κατατεθούν και να εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου. Όσοι καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις αργές και βασανιστικές διαδικασίες αναγνώρισης και αποκτήσουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, έως το τέλος του 2017 το αργότερο, θα βρεθούν χωρίς στέγη. Κι αυτό διότι  το πρόγραμμα στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας αφορά μόνο σε αιτούντες άσυλο (είτε αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα είτε αυτούς που θα μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε.),

Για λόγους που ουδείς έχει εξηγήσει, αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα ξεπερνούν τους χίλιους, κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο, γιατί για μία ακόμα φορά το Υπουργείο αμελεί και κωλυσιεργεί στην υλοποίηση όσων έχουν προγραμματισθεί. Τα παραπάνω επισημαίνονται και σε ανοιχτή επιστολή 21 οργανώσεων για το Προσφυγικό,  προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Υπουργό Οικονομίας και τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Είναι κοινωνικά απαραίτητο, δομές που λειτουργούν ως καλές πρακτικές ένταξης των προσφύγων να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι εξίσου επιτακτικό, πριν να είναι αργά, να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ένταξη των  αιτούντων άσυλο και των αναγνωρισμένων προσφύγων σε προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στην αγορά εργασίας και σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας.

Πρέπει να απαντήσει ο κ. Μουζάλας, γιατί το Υπουργείο του συνεχίζει να αποτυγχάνει διαρκώς, παρά την οικονομική στήριξη της ΕΕ και τις δυνάμεις που έχει ως μέρος της Ελληνικής πολιτείας, αν όχι από την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού.