Ευτυχώς ο στόχος επετεύχθη…Και λύθηκε και η απορία