Δικαιολογημένα να μην ξέρουν που βρίσκονται με όσα ζουν…..