Απαρχαιωμένο και ανεπαρκές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

“Tο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή εισηγείται ένα αναχρονιστικό μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ώρα που οι περισσότερες χώρες στις οποίες εφαρμοζόταν προχώρησαν στην αλλαγή του ενώ άλλες, όπου εφαρμόζεται ακόμη, προσπαθούν να το αλλάξουν λόγω της ανεπάρκειάς του.

Καταρχάς, το προτεινόμενο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ανάγκες υγείας της σημερινής κοινωνίας, αρχής γενομένης από τη σημαντική αύξηση των χρόνιων παθήσεων και την πρόληψή τους. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 52% του πληθυσμού πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση ενώ η δαπάνη για την αντιμετώπισή τους αντιστοιχεί στο 85% των συνολικών πόρων για την υγεία.

Επιπλέον, δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών και την πρόσβαση των ασθενών στις κατάλληλες υπηρεσίες, ούτε αξιοποιεί τον μεγάλο αριθμό των ειδικών γιατρών, που αποτελούν στοιχείο του εθνικού μας πλούτου. Αντίθετα, θα προκαλέσει αύξηση των δαπανών, της σπατάλης και της γραφειοκρατίας. Οι πολίτες –ειδικότερα οι γυναίκες, για τις οποίες δεν προβλέπονται γυναικολόγοι, αλλά μόνο μαίες– καταδικάζονται να δέχονται υποβαθμισμένες, μη ολιστικές υπηρεσίες, να ταλαιπωρούνται και να περιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα να συναντήσουν τον γιατρό τους, με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία τους.

Επίσης, το νομοσχέδιο μεταφέρει όλη την ευθύνη της διαχείρισης των προβλημάτων υγείας στον γενικό γιατρό,  για τον οποίο, ωστόσο,  προβλέπονται ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές. Ο μεγάλος αριθμός πολιτών που θα έχει στη λίστα του κάθε γενικός γιατρός (περ. 2.000 πολίτες) απαιτεί να εξετάζει περίπου 50 ασθενείς την ημέρα, με διάρκεια επίσκεψης μόλις 7 λεπτά (!). Αυτονόητα, αποτέλεσμα θα είναι η δραματική υποβάθμιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Από το  νομοσχέδιο, το οποίο αντανακλά τη «φιλοσοφία» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, λείπουν τρία βασικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν όλα τα σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα υγείας και αντανακλούν τον σεβασμό προς τους πολίτες:

  1. Έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης. Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η «παγκόσμια πρωτοτυπία» όπου ο Περιφερειακός Συντονιστής εργάζεται part-time και ο τοπικός Πρόεδρος είναι άμισθος.
  2. Δεν προβλέπεται πουθενά η αξιολόγηση για τις υπηρεσίες και τους γιατρούς.
  3. Δεν υπάρχει η έννοια της απόδοσης ευθύνης. Έτσι, εάν η υγεία ενός πολίτη με χρόνιο νόσημα χειροτερεύει, το σύστημα και ο πολίτης από ποιον θα ζητήσουν ευθύνες; Από τον γενικό γιατρό; Aπό τους ειδικούς γιατρούς στους οποίους παραπέμπεται; Ή από το νοσοκομείο που τον νοσήλευσε;

Πιστεύουμε ότι το σύστημα που προωθεί η Κυβέρνηση θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι είναι ήδη από τη γέννησή του απαρχαιωμένο, ανεπαρκές και σε λάθος βάση.

Η Ώρα Αποφάσεων επιμένει πως ένα αληθινά νέο σύστημα υγείας θα πρέπει να ξεκινήσει από την κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία δημιουργεί απίστευτη ταλαιπωρία στους πολίτες και τους εργαζόμενους και να οργανωθεί στη βάση ενός ανεξάρτητου Οργανισμού, με σύγχρονα συστήματα Διοίκησης, Αξιολόγησης και Ελέγχων. Αυτό θα οδηγήσει στην αναγκαία εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό της διαφθοράς και της σπατάλης, οι οποίοι θα μείνουν στο Σύστημα Υγείας για να ενισχύσουν τις υποδομές του και τη θέση των εργαζομένων σε αυτό, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες”, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η “Ώρα Αποφάσεων.”