Ομιλία Κωνσταντόπουλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στη β’ ανάγνωση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»:

“Κατά τη συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή μας, θέσαμε αναλυτικά τις ενστάσεις μας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά και τις προτάσεις μας, τις οποίες ευελπιστούμε να κάνετε αποδεκτές.
Οι προτάσεις μας στηρίζουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Για μας τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, Δημόσιο Πανεπιστήμιο σημαίνει Πανεπιστήμιο διοικητικά αυτοτελές, οικονομικά αυτόνομο, ανταγωνιστικό και απελευθερωμένο.

Ένα Πανεπιστήμιο ως κορυφαίο μοχλό στήριξης για το Νέο Παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο με αξιολόγηση, Δημόσια Λογοδοσία και Επιχειρηματική Αξιοποίηση των δικών του ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ένα Πανεπιστήμιο που προωθεί ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, που τολμά και  ανοίγεται στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

Κύριε Υπουργέ

Στο θέμα του ασύλου, σας είπαμε ότι για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Πανεπιστήμιο είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών.

Το θεσμοθετήσαμε και  το στηρίξαμε πρώτοι εμείς.

Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε στα Πανεπιστήμια να λειτουργούν ως νησίδες ανομίας.

Έχουμε ζήσει και ζούμε γεγονότα, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να βάλουμε ένα τέλος.

Δεν μιλούμε για αστυνόμευση, μιλούμε για σεβασμό των πανεπιστημιακών χώρων και αποτροπή παραβατικών πράξεων.

Σας προτείναμε και να ενταχθεί στη ρύθμιση και η περίπτωση των πλημμελημάτων όπως ίσχυε.

Έχουμε τονίσει, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για να επέμβουν οι αρχές όταν τελούνται αδικήματα.

Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι δε θα συνεδριάσει ποτέ το πρυτανικό συμβούλιο.

Τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτεπάγγελτα από τα κατά το νόμο προβλεπόμενα όργανα.

Κάντε λοιπόν τις προτάσεις μας αποδεκτές και να το ψηφίσουμε το άρθρο.

 

Ίδρυση – Συγχώνευση Τμημάτων

Για τις δομικές αλλαγές στα ΑΕΙ, την  ίδρυση, συγχώνευση , κατάτμηση, μετονομασία των  Ιδρυμάτων, καθώς και  Σχολών Τμημάτων και Τομέων τους, είναι αναγκαίο να υπάρχει η σύμφωνη κι όχι η απλή γνώμη της ΑΔΙΠ.

κ. Υπουργέ,

Ο επανασχεδιασμός του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, αντικειμενικότητα, αποτελεσματικότητα, που μόνο η ΑΔΙΠ μπορεί να διασφαλίσει.

Συμμετοχή Φοιτητών

Για τη συμμετοχή των φοιτητών, τονίζουμε και πάλι ότι οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν, να αξιολογούν, να εκφέρουν γνώμη καθώς και να ψηφίζουν για θέματα που τους αφορούν.

Δηλαδή, να ψηφίζουν για θέματα φοιτητικής μέριμνας,

Και για τα υπόλοιπα να έχουν έκφραση γνώμης.

Διότι οι φοιτητές δε συνδιοικούν.

Γι’αυτό πρέπει να ξαναδείτε τη διάταξη.

Υπήρξε αίτημα των φοιτητών του ΕΑΠ για συμμετοχή τους στα όργανα του Πανεπιστημίου. Δε διαφωνούμε με την πρότασή τους.

Θα πρέπει να ισχύσει και για τους φοιτητές του ΕΑΠ, ό,τι ισχύει για όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ. Αρκεί βέβαια να βρεθεί ο τρόπος εκλογής των εκπροσώπων τους.

Ωστόσο, μπαίνει μια διαπίστωση εδώ :

Πόσο ενοχικό είναι και για το πολιτικό σύστημα, η ευθύνη που έχει , για την ανυπαρξία της ΕΦΕΕ.

Διότι εκλήθη η ΕΦΕΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και αγαπητό συνάδελφο κ. Σεβαστάκη και διαπιστώσαμε ότι έχει να λειτουργήσει 30 και πλέον χρόνια.

Συζητάμε λοιπόν για τη συμμετοχή των φοιτητών, χωρίς τη θεσμική παρουσία τους στην ακρόαση των φορέων.

Αυτή τη συμμετοχή πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε ουσιαστικό ρόλο παρέμβασης στους φοιτητές.

Αντιπρυτάνεις

Ως προς την εκλογή των αντιπρυτάνεων, θέση μας είναι ότι πρέπει να αναδεικνύονται από κοινό ψηφοδέλτιο.

Με συμμετοχή στην ψηφοφορία μόνο των μελών ΔΕΠ, που έχουν άλλωστε το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Μεταπτυχιακά

Η θέση μας είναι καθαρή και σαφής .

Ισότιμη πρόσβαση όλων στα Μεταπτυχιακά, χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς.

Θέλουμε τους άριστους και όχι τους οικονομικά εύρωστους.

Με δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με δωρεάν φοίτηση για αδύναμες κατηγορίες φοιτητών , με υποτροφίες , στηρίζουμε τους οικονομικά αδύναμους φοιτητές.

Ωστόσο, πρέπει τα μεταπτυχιακά να απαλλαγούν από οποιασδήποτε μορφής κρατισμό.

Δεν μπορεί να εμπλέκεται ο Υπουργός Παιδείας

και μία διορισμένη από αυτόν Επιτροπή, στην έγκριση, αξιολόγηση και κοστολόγηση  των μεταπτυχιακών.

Αυτό το κάνει η ΑΔΙΠ, γι’ αυτό και εμείς ζητάμε την  ισχυροποίηση αυτής της ανεξάρτητης αρχής πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα.

Εμείς λέμε ναι στην κοστολόγηση

Και στον αυστηρό έλεγχο.

Όχι στα αυθαίρετα δίδακτρα.

Η αρμοδιότητα του ελέγχου των διδάκτρων και της αξιολόγησης των μεταπτυχιακών πρέπει να ανήκει στην ΑΔΙΠ .

Άλλωστε, ο Υπουργός έχει την τελική υπογραφή.

Αξιολόγηση

Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών και διδακτορικών κάθε Σχολής από 5μελή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, δημιουργεί προβλήματα αντί να τα επιλύει.

Οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά  από την ΑΔΙΠ.

Στο Άρθρο 46

Καταρχήν κ. Υπουργέ, στο άρθρο αυτό συμπτύσσετε θέματα διαφορετικά μεταξύ τους, με ρυθμίσεις αφενός για τα τμήματα 5ετούς φοίτησης και αφετέρου για τα προσόντα των αποφοίτων των ΤΕΙ.

Πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός των δύο αντικειμένων.

Ως προς την ουσία των ρυθμίσεων :

Θεσπίζετε το 5ο έτος ως master για τις σχολές 5ετούς φοίτησης.

Ταυτόχρονα όμως, στερείτε εν τοις πράγμασι από τους πτυχιούχους τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ως master.

Άρα, τί τους δίνουμε με την ψήφιση του νομοσχεδίου κ. Υπουργέ ;

Έναν τίτλο που δε θα μπορούν να αξιοποιήσουν ;

Δηλαδή κ. Υπουργέ, τι θα είναι ; Άυλος τίτλος ;

Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τα προσόντα των αποφοίτων ΤΕΙ.

Το ζήτημα όμως κ. Υπουργέ, είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

Η ρύθμιση που φέρνετε δυστυχώς δε λύνει το πρόβλημα.

Πρέπει να ξαναδείτε το άρθρο για να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πτυχιούχους των ΤΕΙ εδώ και 30 χρόνια.

Να βγάλουμε τους πτυχιούχους των ΤΕΙ από την ομηρία.

Η ΕΕΤΕΜ στην ακρόαση των φορέων ήταν ξεκάθαρη.

Κάντε αποδεκτή την πρόταση της ΕΕΤΕΜ που λύνει ολοκληρωμένα, οριστικά και αμετάκλητα το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Θυμίζω άλλωστε, ότι για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες η κείμενη νομοθεσία απαιτεί ρητά την ύπαρξη επαγγελματικών δικαιωμάτων και όχι προσόντων.

κ. Υπουργέ,

Είχατε πει ότι κάνετε αποδεκτό το πάγιο αίτημα των σχολών 5ετούς φοίτησης

Ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και στους πτυχιούχους ΤΕΙ που εκκρεμούν.

Τελικά, ούτε το ένα προκύπτει ούτε το άλλο αποδίδεται.

Σε ό,τι αφορά τα διετή τμήματα για τα παιδιά με απολυτήριο ΕΠΑΛ για απόκτηση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων είναι προς θετική κατεύθυνση.

ΕΛΚΕ

Σε αντίθεση με την κοινή λογική και τη διεθνή πραγματικότητα, αποφασίζετε να βουλιάξετε τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πλαίσιο που δημιουργείται για τους ΕΛΚΕ με το παρόν νομοσχέδιο, είναι δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό.

Έτσι όμως, δεν μπορεί να γίνει ένας διαχειρίσιμος λογαριασμός επ’ ωφελεία της έρευνας.

Ένας λογαριασμός, ο ΕΛΚΕ ,  για τον οποίο εμείς πρώτοι προτείνουμε ανάρτηση στη διαύγεια, διαφάνεια, έλεγχο σκοπιμότητας και νομιμότητας, από ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές με την εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Από το άρθρο 70 και εφεξής του νομοσχεδίου, έχουμε ρυθμίσεις που δεν τέθηκαν  σε διαβούλευση.

Δεν εκφράστηκαν οι ενδιαφερόμενοι, ούτε εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέστησαν για έκφραση γνώμης.

κ. Υπουργέ,

Πρέπει να σταματήσετε να νομοθετείτε με αιφνιδιασμούς .

Και τι εννοώ :

Με 20 τροπολογίες που έγιναν άρθρα του νομοσχεδίου χωρίς διαβούλευση, δε δόθηκε η δυνατότητα όπως ειπώθηκε και από τους φορείς- για ουσιαστική επεξεργασία των ρυθμίσεων αυτών.

Υπάρχουν θέματα σ’αυτά τα άρθρα των πρώην τροπολογιών όπως η επέκταση της άδειας των αναπληρωτών με δυσίατες ασθένειες, που πρέπει να συνδυαστεί και με το δικαίωμα απόσπασης τους , η πρόβλεψη για εγγραφή μαθητών ΑμεΑ σε ιδιωτικά σχολεία, τα ζητήματα των σχολικών αργιών για τους Μουσουλμάνους Μαθητές, στα οποία θα μπορούσατε  να έχετε και τη δική μας συναίνεση, αν είχε υπάρξει διάλογος και διαβούλευση.

Όσο δε για την προβληματική διάταξη -όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Υπουργός κ. Ζουράρις -για την ξένη γλώσσα στα ευρωπαϊκά σχολεία, αναμένουμε τη νομοτεχνική βελτίωση για την οποία δεσμεύθηκε.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση δεν στηρίζει εν τοις πράγμασι το δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Γι’ αυτό και θέλει να ελέγχει την εκπαίδευση.

Δημιουργεί ένα ασφυκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και αποδυναμώνει κάθε έννοια αριστείας.

Αυτό κ. Υπουργέ, είναι μια εξίσωση προς τα κάτω, στο όνομα μιας δήθεν ισότητας, συμμετοχής και συνέργειας.

Κύριε Υπουργέ, μία η αλήθεια :

Με το  θεσμικό πλαίσιο του ν. 1268/82 και τις καινοτομίες του 4009/2011 , μπορούσατε να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές και να προχωρήσετε σε έναν Νέο Νόμο σύγχρονο και  ευέλικτο.

Σήμερα, με το παρόν νομοσχέδιο διαπιστώνουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι μία και απόλυτα στοχευμένη. Να αποδομηθεί ο νόμος 4009/2011 -νόμος που ψηφίσθηκε από τα 5/6 της Βουλής.

Και δεν ήταν μόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία αυτοί που ψήφισαν.

Ήταν 255 Βουλευτές, σχεδόν το σύνολο της Βουλής.

Αυτός ο νόμος κ. Υπουργέ σήμερα χρειαζόταν νομοτεχνικές βελτιώσεις και όχι αποδόμηση.

Και να επανέλθω στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 1268/1982, μία η διαπίστωση : Θέλετε να μπει στη λήθη η μεγάλη μεταρρυθμιστική αλλαγή του 1982.

Κύριε Υπουργέ,

Για μας το τρίπτυχο για την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση είναι

Λογοδοσία – Διαφάνεια – Αξιολόγηση.

Ευελπιστούμε οι προτάσεις μας , για τα θέματα που αφορούν το άσυλο, τα μεταπτυχιακά , τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕΙ, τη συμμετοχή των φοιτητών, τους ΕΛΚΕ να γίνουν δεκτές.

Με τις προτάσεις μας, σας δείχνουμε το δρόμο,

Δεν έχετε παρά να τον ακολουθήσετε.”