«Από τον λαό, όχι για τον λαό»

Οι επέτειοι είναι πάντα ευκαιρίες για στοχασμό. Η πρόσφατη επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας είναι σίγουρα ευκαιρία υπενθύμισης της αξίας της ελεύθερης επιλογής της εξουσίας από τον λαό. Όμως, είναι και ευκαιρία να αναρωτηθούμε αν η Δημοκρατία στη χώρα μας πληροί το δεύτερο συνθετικό της έννοιας της Δημοκρατίας. Αυτό που συχνά παραλείπεται: την άσκηση της εξουσίας για τον λαό, δηλαδή την υπηρέτηση των συμφερόντων όλων των πολιτών. Όσοι αναρωτηθήκαμε, διαπιστώσαμε εύκολα ότι η Δημοκρατία μας δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό.

Πολίτες άνισοι και χωρίς την προστασία ισχυρών και ανεξάρτητων θεσμών καλούνται απλώς να ψηφίσουν σε ελεύθερες εκλογές. Μετά την απομάκρυνσή τους από την κάλπη, έχουν δύο επιλογές: είτε να προσευχηθούν για το καλύτερο, είτε να ενταχθούν στις γραμμές ενός κομματικού στρατού, προκειμένου να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης ή και εξέλιξης της επαγγελματικής και οικονομικής τους θέσης. Χωρίς θεσμούς εξισορρόπησης της ισχύος της εκτελεστικής εξουσίας, οι πολίτες προσβλέπουν μόνο στο εκάστοτε δίκτυο κυβερνητικών μηχανισμών για την προστασία τους. Από τη Δημοκρατία μας λείπουν πολλά. Η χώρα κατρακυλά σε έναν ατελείωτο θεσμικό κατήφορο. Και κάποιοι την έσπρωξαν. Η χώρα δεν διασφαλίζει ένα βασικό δικαίωμα των πολιτών της: την ισότητα ευκαιριών. Και κάποιοι αδιαφορούν.

Όμως, αυτοί οι κάποιοι δεν είναι οι μόνοι που έδειξαν την κατηφόρα, ούτε οι πρώτοι που αδιαφορούν. Το κομματικό κράτος δεν γεννήθηκε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οι παραχωρήσεις σε συμφέροντα και συντεχνίες δεν ανήκουν στις πνευματικές ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Απλώς τις υιοθέτησαν με περισσή ικανοποίηση –είναι η αλήθεια– από τους προηγούμενους κυβερνώντες της Μεταπολίτευσης. Ημέρες επετείου και οι αλήθειες είναι δύσκολες. Σαράντα τρία χρόνια πέρασαν, αλλά η Δημοκρατία στη χώρα μας δεν ήταν ποτέ πλήρης. Ναι, η εξουσία επιλέγεται από τον λαό. Όχι, η εξουσία δεν ασκείται για τον λαό.

Πηγή: Real News