Θα διεκδικήσει η Ελλάδα τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που φεύγουν από τη Μ. Βρετανία λόγω Brexit;

Ερώτηση για το ενδεχόμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα της έδρας των ευρωπαϊκών οργανισμών, που θα μεταφέρουν την έδρα τους από τη Μ. Βρετανία λόγω Brexit, κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθηνών), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), Σπύρος Λυκούδης (Α’ Αθήνας), Γρηγόρης Ψαριανός (Β’ Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Επικρατείας, Οικονομικών και Υγείας.

Οι βουλευτές, αναφέρονται στο γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Μ. Βρετανία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, μετά το Brexit θα μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη-μέλη, που θα επιλεγούν με ψηφοφορία, καθώς και ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017. Επισημαίνουν, δε, ότι πρόκειται για δύο από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς της ΕΕ και συνεπώς, η επιτυχής διεκδίκηση από τη χώρα μας της έδρας των οργανισμών αυτών θα δημιουργούσε πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη και θα οδηγούσε σε ενδυνάμωση της θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρωτούν, λοιπόν, τους Υπουργούς εάν έχει εξετάσει σοβαρά η ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στην Ελλάδα της έδρας των ανωτέρω οργανισμών, καθώς και εάν σκοπεύει η Ελλάδα να καταθέσει φάκελο διεκδίκησης της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ή/και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Εάν ναι, ρωτούν σε τι συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί έως τώρα η ελληνική κυβέρνηση (και τι εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα), προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαιτούμενα κριτήρια και να κατατεθεί εγκαίρως ένας αξιόπιστος φάκελος διεκδίκησης, ενώ εάν όχι, ποιοι συγκεκριμένοι λόγοι οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση να μην υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: τους Υπουργούς
1) Εξωτερικών, 2) Οικονομικών 3) Υγείας και 4) Επικρατείας κ. Χ. Βερναρδάκης

ΘΕΜΑ: Θα διεκδικήσει η Ελλάδα τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που θα μεταφέρουν την έδρα τους από τη Μ. Βρετανία λόγω Brexit;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν νομικές οντότητες ανεξάρτητες από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συνολικά 48 οργανισμοί της ΕΕ εδράζονται σε 22 διαφορετικά κράτη-μέλη (12 οργανισμοί στο Βέλγιο, 5 στην Ισπανία, 4 στη Γαλλία, από 2 σε Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και από 1 σε Σλοβενία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Εσθονία, Λετονία, Πολωνία, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία).

Οι δύο οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Μεγάλη Βρετανία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, μετά το Brexit θα μετεγκατασταθούν σε άλλα κράτη-μέλη που θα επιλεγούν με ψηφοφορία. Οι ενδιαφερόμενες χώρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει καθορισμένων κριτηρίων (όπως η διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων, η προσβασιμότητα της τοποθεσίας, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη), ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο του 2017.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων φέρει την κύρια ευθύνη για την προστασία και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, προβαίνοντας στην αξιολόγηση των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Απαριθμεί περίπου 900 εργαζόμενους (μαζί με τις οικογένειές τους ξεπερνούν τα 1.500 άτομα), οι συνεδριάσεις του Οργανισμού ανέρχονται σε 565 τον χρόνο και οι διανυκτερεύσεις των επαγγελματιών υγείας και εργαζομένων στη φαρμακοβιομηχανία που ταξιδεύουν στην έδρα του Οργανισμού εκτιμώνται σε πάνω από 65.000. Αξίζει, να σημειωθεί ότι τη μετεγκατάσταση του οργανισμού στην Ελλάδα φαίνεται να στηρίζει ολόθερμα ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας και ειδικότερα τα δύο κορυφαία θεσμικά όργανα, ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ, καθώς η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας με σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο οργανισμό μεταξύ των κρατών-μελών είναι μεγάλο, με 21 χώρες να έχουν ενδιαφερθεί (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι επιφορτισμένη με το έργο της εξασφάλισης αποτελεσματικού και συνεκτικού επιπέδου προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και εργοδοτεί περίπου 160 εργαζομένους. Λόγω του σημαντικού ρόλου της Αρχής στο οικονομικό γίγνεσθαι, ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών φαίνεται να έχουν εκδηλώσει αρκετές χώρες, με την Ισπανία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να ξεχωρίζουν.

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται σαφές ότι πρόκειται για δύο από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς της ΕΕ, που επιτελούν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση δύο εκ των πιο επικερδών τομέων και είναι δημοφιλείς στόχοι για τους εκπροσώπους συμφερόντων και τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, η επιτυχής διεκδίκηση από τη χώρα μας της έδρας των οργανισμών αυτών θα δημιουργούσε πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη, μεταξύ των οποίων ενίσχυση της απασχόλησης και του τουρισμού, αλλά και αξιοποίηση του επιστημονικού της δυναμικού.

Επιπρόσθετα, η μετεγκατάσταση ενός επιπλέον οργανισμού στη χώρα μας θα οδηγούσε σε ενδυνάμωση της θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση που αν και είναι εδραιωμένη από την αρχική φάση λειτουργίας της Ένωσης το τελευταίο διάστημα της οικονομικής κρίσης κλονίζεται εξαιτίας άστοχων κυβερνητικών χειρισμών. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών και των υψηλών κριτηρίων, για να έχει επιτυχή έκβαση μια διεκδίκηση έδρας των ανωτέρω οργανισμών από τη χώρα μας απαιτείται συστηματική δουλειά, σωστή οργάνωση, συλλογική προσπάθεια και μεθοδικότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργείται απορία όσον αφορά στις ενέργειες που έχει προβεί έως τώρα η Κυβέρνηση για τη διεκδίκηση της έδρας των ευρωπαϊκών οργανισμών που πρόκειται να μετεγκατασταθούν ενόψει Βrexit.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Έχει εξετάσει σοβαρά η ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στην Ελλάδα της έδρας των οργανισμών που πρόκειται λόγω Brexit να μετεγκατασταθούν από τη Βρετανία;

2) Σκοπεύει η Ελλάδα να καταθέσει φάκελο διεκδίκησης της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ή/και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών;

3) Εάν ναι, σε τι συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί έως τώρα η ελληνική κυβέρνηση (και τι εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα) προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαιτούμενα κριτήρια και να κατατεθεί εγκαίρως ένας αξιόπιστος φάκελος διεκδίκησης, δεδομένου ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Ιουλίου 2017.

4) Εάν όχι, ποιοι συγκεκριμένοι λόγοι οδήγησαν την ελληνική κυβέρνηση να μην υποβάλλει υποψηφιότητα.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθήνας
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Σπύρος Λυκούδης – Α’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας