Τουλάχιστον οι Έλληνες σατιρίζουν με χιούμορ το 4ο μνημόνιο!!!!!