Ορίστηκε σαφές χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση νέου προοδευτικού φορέα-“Ώρα Αποφάσεων”

Σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για  την ίδρυση νέου προοδευτικού φορέα, με εκλογή αρχηγού από τη βάση αποφάσισε η 100μελής Αρχική Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (ΑΕΣΕ), της «Ώρας Αποφάσεων» η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα το Σάββατο 29 Απριλίου.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε και προτείνεται η συγκρότηση, σε ισότιμη βάση, μιας διευρυμένης πολιτικής-οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει τον Ιούνιο, προκειμένου να οργανώσει την Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση του νέου, ενωμένου, προοδευτικού φορέα.

Σημειώνεται πως η Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο. Θα ακολουθήσει το Προγραμματικό Συνέδριο και η εκλογή αρχηγού από τη βάση.

Όπως σημειώνει η Ώρα Αποφάσεων, εγκρίθηκαν τα τελικά κείμενα της Διακήρυξης και η Πολιτική Απόφαση μετά από εποικοδομητική συζήτηση 8 ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας μίλησαν 40 μέλη.

Παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης των επόμενων μηνών στους Τομείς: προγράμματος, οργάνωσης, επικοινωνίας, λειτουργίας της Αρχικής Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής και οικονομικού.

Σύμφωνα με την Ώρα Αποφάσεων, τα βασικά σημεία της πολιτικής απόφασης της 1ης ΑΕΣΕ είναι:

-«Η βασική μας προτεραιότητα να προτείνουμε λύσεις παραγωγής εθνικού πλούτου, δηλαδή λύσεις ουσιαστικής υπέρβασης της λιτότητας. Σ’ αυτή τη νέα βάση θα αποκτήσουν υπόσταση τόσο η προοδευτική αναδιανομή, όσο και η επαναθεμελίωση του νέου κοινωνικού κράτους. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα νέο προοδευτισμό, ώστε η ενοποίηση του χώρου να γίνεται σε  προωθητική και στέρεη βάση.

-Η Ευρώπη δίνει μεγάλη μάχη για να διατηρήσει τον ενοποιητικό της προσανατολισμό. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα τα καταφέρει, παρά τις σειρήνες του δεξιού και αριστερού λαϊκισμού και των απατηλών υποσχέσεών τους

-Η χωρίς αρχές, αξίες και πολιτικό ήθος εκδοχή της ελληνικής αριστεράς, έχει ως μοναδικό στόχο την παραμονή της στην εξουσία.

-Η ΝΔ επιστρέφει ταχύτατα στον γνωστό, παλιό εαυτό της: στον συντηρητικό λαϊκισμό.

-Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αρνείται συστηματικά να εισακούσει το διαρκές αίτημα για τη δημιουργία του νέου και ενιαίου φορέα, που θέτει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνικής βάσης του προοδευτικού χώρου.

-Σήμερα, η απογοήτευση για το παλαιό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του είναι μεγάλη. Η λαϊκή κριτική και η αποστασιοποίηση, στην πλειοψηφία τους, δεν αποτελούν στοιχεία απολίτικης συμπεριφοράς, αλλά συνιστούν γόνιμο προβληματισμό που θέτει τους όρους για τη γέννηση ενός νέου πολιτικού συστήματος, μεγαλύτερης διαφάνειας και βαθύτερης δημοκρατικότητας, ικανού να στηρίξει μια νέα, παραγωγική Ελλάδα.

-Η Ώρα Αποφάσεων είναι γέννημα αυτών των προβληματισμών και πολιτικών διεργασιών. Το αίτημα του προοδευτικού κόσμου για έναν νέο και ενιαίο φορέα –αίτημα που εξακολουθεί να κυοφορείται βασανιστικά- ήταν η πολιτική της αφετηρία και παραμένει ο μεγάλος της στόχος.  Γι αυτό επιμένουμε επιτακτικά στο αίτημα για καθολική σύμπραξη του  προοδευτικού χώρου που θα απαντάει επιτέλους στο ΠΩΣ και όχι απλά στο γιατί και στο θα…»

Καταληκτικά, η Ώρα Αποφάσεων τονίζει πως απευθύνεται στους «εκτός των τειχών» που αναίτια σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, στους ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής που στενάζουν κάτω από τη βαριά φορολογία, στους άνεργους, σ’ αυτούς που έχασαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, στις νέες και τους νέους που είναι εγκλωβισμένοι, παραγκωνισμένοι ή αποκλεισμένοι και, εν γένει, σε όλους τους πολίτες που, απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι με την πολιτική και τους πολιτικούς, απέχουν.