Γιατί όταν διαπραγματεύεσαι……Φέρνεις αποτέλεσμα…..Τι; Όχι;