Κι όμως! Ψηφίζουμε μέτρα που δεν θα εφαρμόσουμε, αν δεν θέλουμε!!!