Στον Καιάδα προσωπικών πολιτικών επιλογών ρίχνει η Κυβέρνηση το θαλάσσιο περιβάλλον

Ανακοίνωση Τομέα Περιβάλλοντος Κινήματος Αλλαγής

Στον Καιάδα προσωπικών πολιτικών επιλογών, αντίθετα με τις μελέτες των ειδικών επιστημόνων, ρίχνει συστηματικά η Κυβέρνηση το θαλάσσιο περιβάλλον, την παραδοσιακή αλιεία, την επιβίωση φτωχών οικογενειών, την αειφορία και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Ξεκίνησε με την αλόγιστη επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών σε αρκετές περιοχές της χώρας χωρίς να λαμβάνονται υπ´όψιν η πολύπλευρη τοπική ευημερία, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και η ορθολογική χωροθέτησή τους.

Συνέχισε με τη διακόρρευση των βιότοπων και του αιγιαλού, με πολιτικές αποφάσεις που οδηγούν σε πραγματική καταστροφή και τσιμεντοποίηση.

Ακολούθησε η απαξίωση διαχειριστικών μελετών των ειδικών επιστημόνων για παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προβεί σε προέγκρισή τους όπως έχει συμβεί και με πολλές άλλες χώρες της Μεσογείου. Το ευτράπελο μάλιστα είναι ότι αυτές τις διαχειριστικές μελέτες υπέβαλλε η ίδια η Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Κίνημα Αλλαγής ως διαχρονικό ΠΑΣΟΚ, δηλώνει για μία ακόμα φορά ότι συντάσσεται με την προστασία του Περιβάλλοντος, την αειφορία, την πολύμορφη ανάπτυξη, τους παραδοσιακούς αλιείς αλλά και την τεκμηριωμένη επιστήμη.

Τις αλχημείες του κυρίου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τις ακολουθήσουμε.


Πηγή

Leave a Reply