Ηχηρή Παρέμβαση του ΠΑ.ΣΥ.Π για τις Εκκρεμείς Συντάξεις του e-ΕΦΚΑ

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Διοικητή του ΕΦΚΑ  , σχετικά με προσλήψεις προσωπικού για τη διεκπεραίωση εκκρεμών συντάξεων, στέλνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων

Η επιστολή

Αξιότιμε κύριε Διοικητή και Υποδιοικητή,

Πληροφορούμαστε από τον τύπο ότι στις άμεσες αποφάσεις σας είναι και η πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής και εφάπαξ. Προς τούτο μάλιστα αποφασίσατε σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ την πρόσληψη 100 εξειδικευμένων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 18 μηνών, με στόχο να «τρέξουν» τις ως άνω διαδικασίες. Στη σχετική δε εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ γίνεται αναφορά σε περίπου 450.000 εκκρεμότητες που χρήζουν άμεσης εξέτασης, αλλά και σε ελλείψεις όσον αφορά το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί στις γενικές διευθύνσεις οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής σύνταξης.

Βάσει της ως άνω απόφασης, θα υποβληθεί αίτημα στο ΑΣΕΠ  ώστε να χορηγήσει βεβαίωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στον e-ΕΦΚΑ. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, διοικητικού – οικονομικού με στόχο να συνδράμουν στο έργο της απονομής περίπου 450.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους.

Ωστόσο, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι στο πρόσφατο παρελθόν απασχολείτο στον ΕΦΚΑ και ειδικότερα στην απονομή συντάξεων, μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ για νέους επιστήμονες, έμπειρο -πλέον- επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, η σημαντική συμβολή του οποίου πιστοποιείται και από τη συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιακών σας παραγόντων.

Κύριε Διοικητή και Υποδιοικητή,

Γνωρίζοντας πολύ καλά, ότι στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα απαιτείται διαγωνισμός για πρόσληψη προσωπικού, ζητάμε να μην περάσει αναξιοποίητη η προηγούμενη εμπειρία κάθε υποψηφίου προς πρόσληψη, πολλώ δε μάλλον των εκατοντάδων επιστημόνων του ως άνω ειδικού προγράμματος,  ενώ και ο αριθμός των 100 προσλήψεων που αποφασίστηκαν καθιστά, εκ των πραγμάτων, ανέφικτη την άμεση διεκπεραίωση όλων των συνταξιοδοτικών αιτημάτων που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό σας και τους πρώην εργαζόμενους μέσω του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ, πληροφορώντας σας ότι κατά το παρελθόν, πολλοί φορείς έχουν προβεί στη διενέργεια ανάλογων προκηρύξεων προβλέποντας ειδική μοριοδότηση με  τη συναφή προϋπηρεσία.

Τέλος, κρίνουμε ότι μια συνάντησή σας ή τηλεδιάσκεψη,  ενδεχομένως και με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας, του αρμόδιου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και του Project Manager, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων (Ανώτατης Εκπαίδευσης), που συνιστά τη μοναδική και αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των νέων πτυχιούχων της χώρας, θα συνέβαλλε σημαντικά στην αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδιασμού σας.

Με εκτίμηση,

Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων

 

Leave a Reply