Έτος-ΣΟΚ (“annus horribilis”) το 2020 για την ελληνική αγορά εργασίας!

το 2020 για την ελληνική αγορά εργασίας

844.443 λιγότερες προσλήψεις το 2020 σε σχέση με το 2019!

106.873 λιγότερες προσλήψεις τον Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019!

Ιδού ο “μαύρος” πίνακας της ανεργίας στην Ελλάδα του 2020


Πηγή