Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια

Ναντίν Χαρδαλιά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια υπό τον τίτλο " Ιδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις".

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκ νέου οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας κι εκμετάλλευσης των υδατοδρομιων, με στόχο τη διευκόλυνση της αδειοδότησης τους μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, καθώς και τη θέσπιση ενός ασφαλούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Στο Κεφάλαιο Β’ του νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών κι επιβατικών μεταφορών, με σκοπό, όπως αναφέρει το Υπουργείο, αφενός την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων αφετέρου την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.

Ως προς τα ΚΤΕΛ ορίζεται ότι εφεξής τα κόμιστρα των αστικών γραμμών θα καθορίζονται ενιαία για όλους τους φορείς συγκοινωνιακού έργου με υπουργική απόφαση.

Πρόστιμα για μη εκτέλεση καθορισμένων δρομολογίων

Στα ενδιαφέροντα του νομοσχεδίου καταγράφεται και η πρόβλεψη για επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ ( με ΚΥΑ ) σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΚΤΕΛ, στην περίπτωση που δεν εκτελέσουν καθορισμένο δρομολόγιο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 4.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και επιβάλλεται κατόπιν ακρόασης των εταιριών.

Με άλλη ρύθμιση καταργείται η επιβολή προστίμου στους δήμους που δεν καθορίζουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) ΤΑΞΙ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις, που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

Προσωρινές άδειες οδήγησης

Από αυτές ξεχωρίζει το άρθρο 42 για την καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας οδήγησης η οποία αιτείται και χορηγείται ηλεκτρονικά, ισχύει για οδήγηση στην Ελλάδα και μέχρι την παραλαβή του εντύπου της άδεια οδήγησης για το οποίο ορίζεται ανώτατο όριο 4 μηνών.

Προωθούνται επίσης ρυθμίσεις για την ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ (κεφάλαιο Δ').

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ