Στα σκαριά δώρο για τους απόστρατους-Πως υπολογίζεται

Την παροχή έξτρα μερίσματος τα Χριστούγεννα στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών κλάδων – μέσω των μετοχικών τους ταμείων- εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα», το ΓΕΕΘΑ έχει αποστείλει έγγραφο στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το οποίο ζητάει από Διοικητικό του Συμβούλιο να εξετάσει αν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια προκειμένου να δοθεί ένα επιπλέον μέρισμα, εντός του Δεκεμβρίου, στους περίπου 60.000 δικαιούχους απόστρατους του Στρατού Ξηράς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσπάθεια που κάνει το υπουργείο για τη διανομή μιας πρόσθετης παροχής αφορά και τους υπόλοιπους στρατιωτικούς συνταξιούχους. Το ίδιο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ αναμένεται να φτάσει και στα μετοχικά ταμεία του Ναυτικού και της Αεροπορίας. Η έξτρα ενίσχυση στην περίπτωση που τελικώς αποφασιστεί να δοθεί θα αφορά περίπου 120.000 στρατιωτικούς συνταξιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο λόγο για την καταβολή του δώρου, η οποία τώρα βρίσκεται υπό εξέταση, τον έχουν τα διοικητικά συμβούλια των μετοχικών ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την οικονομική κατάσταση του κάθε Ταμείου, και συγκεκριμένα από τα έσοδα που αυτό έχει, θα κριθεί εάν η έξτρα παροχή μπορεί να δοθεί ή όχι.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να έχουν ληφθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα. Και αυτό γιατί στα τέλη κάθε Νοεμβρίου καταβάλλεται το μέρισμα του Δεκεμβρίου στους μερισματούχους.

Ο στόχος της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Άμυνας, τόσο του υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου όσο και του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή, είναι διπλός.
Πρόθεση της είναι να ενισχυθούν οι δεσμοί των εν ενεργεία αξιωματικών με τους απόστρατους και παράλληλα να σταλεί το μήνυμα στους συνταξιούχους στρατιωτικούς ότι το υπουργείο βρίσκεται στο πλευρό τους.

Από τη μία δηλαδή καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου οι απόστρατοι να αισθανθούν πως η πολιτική και στρατηγική ηγεσία του «Πενταγώνου» όχι μόνο δεν τους έχει ξεχάσει αλλά τους υπολογίζει ακόμα και τώρα που έχουν αποστρατευθεί και αναγνωρίζει την προσφορά τους στην άμυνα της χώρας.

Πως υπολογίζεται

Το μέρισμα που χορηγείται στους απόστρατους του Στρατού Ξηράς φθάνει έως και τα 203,77 ευρώ το μήνα. Ανάλογη παροχή δίνουν στους απόστρατους το Μετοχικό Ταμείου Ναυτικού και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

Το μέρισμα παρέχεται σε κάθε μέτοχο του Ταμείου μετά την αποστρατεία του εφόσον δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο. Είναι ανάλογο του βαθμού, των ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του ποσοστού χρονοεπιδόματος του εν αποστρατεία μετόχου που αναγράφονται στην πράξη συντάξεως.

Το μέρισμα χορηγείται από την ημερομηνία που αρχίσει η καταβολή της κύριας σύνταξης. Το μέρισμα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των δκαιουμένων μεριδίων επί την τιμή μεριδίου. Η τιμή μεριδίου καθορίζεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου και εγκρίνεται από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ανάλογα με τα πραγματοποιηθέντα καθαρά έσοδα και κέρδη του Ταμείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Οι αριθμός των μεριδίων μερίσματα κάθε μερισματούχου εξαρτάται:

• Από τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του μετοχικής του σχέσης προς το Ταμείο (έτη καταβολών).

• Από τον βαθμό του οποίου τις αποδοχές ελάμβανε κατά την έξοδο του από τις τάξεις του Σώματος.

• Από το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας το οποίο υπολογίστηκε στη σύνταξή του.

• Για τον υπολογισμού του μερίσματος ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη.

Ολόκληρο μέρισμα δικαιούνται οι απόστρατοι μέτοχοι που έχουν συμπληρωμένη 25ετή συντάξιμη υπηρεσία. Εφόσον δεν έχουν συμπληρωμένη 25ετή συντάξιμη υπηρεσία, το μέρισμα απονέμεται μειωμένο και ισούται προς τα εικοστά πέμπτα του πλήρους όσα και τα συντάξιμα έτη αυτών.

Για τους απόστρατους μετόχους που έχουν πάνω από 25 έτη υπηρεσίας το μέρισμα προσαυξάνεται κατά 1/50 για κάθε επιπλέον (πέραν του 25ου) έτος υπηρεσίας. Η προσαύξηση αυτή δίνεται έως και 15/50 δηλαδή έως τα 40 έτη υπηρεσίας. Υπηρεσία που υπερβαίνει τους 6 μήνες αναγνωρίζεται ως ολόκληρο έτος, έπειτα από καταβολή των κρατήσεων που αναλογούν για το διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πλήρους έτους.

Το μέρισμα πληρώνεται προκαταβολικά σε μηνιαία βάση την προτελευταία ή τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: www.tanea.gr