Μέχρι πότε γίνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά την παράταση

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων δίνει με απόφασή της η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Η αρχική προθεσμία έληγε 30 Ιουνίου.
Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση Α.1211/2019:
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
Η σχετική απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πηγή