Περισσότεροι οι συνταξιούχοι από μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

shutterstock.com

Ποσοστό 35,4% της φορολογικής βάσης καταλαμβάνουν οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δηλώσεων.
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι πλέον υπαρκτή απειλή για την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των συνταξιούχων αυξήθηκε κατά 588 χιλιάδες, φθάνοντας τα 2,25 εκατομμύρια άτομα.
Πλέον, σε 9 από τις 13εις περιφέρειες της χώρας οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από τους μισθωτούς, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Πέραν όμως της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων, τα στοιχεία αποτυπώνουν και τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματός τους.
Το 2010 κάθε συνταξιούχος δήλωνε κατά μέσο όρο 16.228 χιλιάδες ενώ σήμερα το μέσο δηλωθέν εισόδημα είναι μειωμένο κατά 31,13% και ανέρχεται σε 11.175 ευρώ.


Πηγή