Προεκλογικές προσλήψεις σε ΟΤΑ με νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών

Το δρόμο για την πρόσληψη μεγάλου αριθμού συμβασιούχων στους ΟΤΑ, ανοίγει νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών , το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο εξαιρεί από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών συμβασιούχους, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δήμους και Περιφέρειες για τις ειδικότητες, μεταξύ άλλων, των χειρίστων μηχανημάτων, πυρασφαλείας , παιδικών σταθμών και καθαριότητας.
Το νομοσχέδιο αυξάνει επίσης κατά 400 άτομα το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας στους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού.
Το σχέδιο νομού προβλέπει επίσης πως ο αριθμός των υποψήφιων βουλευτών από κάθε φύλλο θα πρέπει να είναι ίσος με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων ανά περιφέρεια.


Πηγή